miércoles, 30 de enero de 2013

Debate sobre a problemática das preferentes [pleno ordinario - xaneiro 2013]


No pleno de xaneiro de 2013 deuse conta da liquidación do orzamento de 2012.
A continuación, debatíronse mocións sobre a cuestión das persoas afectadas polas participacións preferentes e subordinadas. Presentáronse tres mocións: unha por parte do PPdG, outra do PSdG e outra da concelleira non adscrita Paula Vázquez Verao, que se pode consultar aquí.

Paula Vázquez Verao manifesta que a pesar de existir puntos en común nas mocións, a moción do PP non diferencia os conceptos de aforrador e investidor, sendo esta a principal estafa, xa que nos concellos rurais as persoas afectadas son simples aforradoras.
Ademais, as plataformas de persoas afectadas queíxanse de que a arbitraxe só funcionou ben ata as eleccións, despois foi unha farsa.
A moción do PP foi aprobada só cos votos do PP. As mocións da oposición só recibiron os votos a favor da oposición, polo que non foron aprobadas.
Tamén se falou, a través dunha moción do PSdG, sobre a reivindicación dos servizos de Radioterapia, Hemodinámica e Medicina Nuclear no Hospital Lucus Augusti, que foi aprobada por unanimidade.

Ademais, Paula Vázquez Verao presentou un rogo in voce para que fose considerado, sobre os delitos de corrupción nas contas do PP:

Dada a situación social – caída de ingresos da maioría social, altos niveis de paro, emigración xuvenil, agrandamento da diferencia entre ricos e pobres, posta das administracións ao servizo dos intereses do Capital fronte a maioría social, etc – e dada a alarma desatada polos posíbeis delitos de corrución nas contas do PP, pídese dos concelleiros e concelleiras a reflexión sobre as seguintes propostas da formación política Anova-Irmandade Nacionalista.

ANOVA-Irmandade Nacionalista, ante a situación indescritíbel, ante unha sociedade civil atónita e indignada ante a tamaña proliferación de casos de corrución e da desvergoña dos gobernantes do PP solicita:

1. A inmediata dimisión do Presidente do Goberno Mariano Rajoy e do seu Goberno.

2. Convocar unhas eleccións xerais a Cortes con carácter constituínte que poña remate á podremia desta 2a restauración borbónica, que parta da realidade plurinacional do estado e da fórmula republicana para poñer o estado aos servizo das cidadanías das diversas nacións que o integramos e proceder mediante unha creba democrática a limpar todo o lixo acumulado nestas décadas.

3. Modificación urxente do Código Penal para evitar que todos estes delitos de corrupción prescriban e impedir que con este subterfuxio siga o Partido Popular a saír indemne ante a xustiza como aconteceu co caso Naseiro, pasando polos Gurtel e a seguir polo Bárcenas.