miércoles, 19 de junio de 2013

Avanzamos na construción dunha ferramenta política para o novo ciclo histórico: Paula Verao sobre a asemblea de Anova [audio]


Paula Vázquez Verao fala en Radio Principal Ser Monforte sobre a asemblea de Anova, o día despois.

"A asemblea de Anova foi moi intensa, houbo momentos de tensión, outros emotivos e con moito cariño, e foi reflexo da situación de cambio que estamos a vivir a nivel global: as ferramentas que queremos contruír para ese novo ciclo político non é doado construílas, pero avanzamos."
"Seguimos apostando pola creba democrática, que sexa a sociedade civil quen tome as rendas para crear un novo sistema político que solucione os problemas da xente".
"A idea de fronte ampla incluínte debe seguir vixente, tendo Anova a soberanía para reformulala en cada caso, buscando a máxima amplitude posíbel, sempre tendo claro que o noso obxectivo é a transformación social".
"Unha forza política transformadora non pode depender dos cartos das institucións".