jueves, 30 de enero de 2014

Iniciativas e preguntas para o pleno ordinario de xaneiro


Algunhas das cuestións que Anova leva ao pleno de hoxe a través da concelleira non adscrita Paula Vázquez Verao.

- MOCIÓN

- Para a creación dun Consello Sectorial de Turismo, para implicar á cidadanía e ao sector no deseño da estratexia turística municipal. Ver aquí.

- ROGOS
- Que o Concello teña en conta a posibilidade de promover, buscando financiamento en Xunta e Deputación, unha excavación no castro de Sober (ou noutro castro do Concello) recorrendo a persoas voluntarias, imitando proxectos coma a excavación do castro de Mallou, en Carnota.

PREGUNTAS

- Sobre o proxecto de gasolineira en Sober. 

- Por que durante 2013 non se contratou a praza de Información Turística que viña ocupándose todos os anos?

- Cando sairán a concurso as prazas de emprego no verán para desempreados/as mozos/as? ROGO: que se publiciten con tempo, usando tamén as redes sociais, para que a mocidade do Concello que está fóra durante o resto do ano poida enterarse.

- Hai algunha actuación prevista para arranxar os problemas de humidades que sigue a haber na Casa da Cultura?


- Tense previsto actuar colaborando coa asociación veciñal de Neiras para atallar o problema das humidades da casa da Escola, que deterioran terriblemente o edificio?

E outra serie de cuestións das que informaremos para a semana, con todos os detalles do Pleno.

lunes, 27 de enero de 2014

Pola creación dunha Consello Sectorial de Turismo en Sober, implicando á cidadanía e ao sector


Anova reclama que se constitúa no Concello de Sober un Consello Sectorial de Turismo na que estén presentes todos os axentes sociais e económicos implicados no sector turístico do municipio, incluíndo ás persoas portavoces de todas as forzas políticas, para deseñar en conxunto a estratexia turística do Concello para o ano 2014, con vontade de continuidade no tempo en vindeiras tempadas turísticas.
Trátase de implicar á cidadanía e a todo o sector no deseño da estratexia turística municipal.

Tamén se propoñen medidas concretas para mellorar a estratexia turística do Concello. 

A petición rexistrouse vía moción para ser debatida, se é o caso, no pleno ordinario do xoves, 30 de xaneiro de 2014.
* Pódese consultar aquí

viernes, 10 de enero de 2014

Deficiencias na recollida de lixo en Sober


Foron varias persoas as que nos avisaron de que había retrasos na recollida do lixo dos contenedores verdes nalgúns lugares de Sober, mentras noutros funciona correctamente. 

Nun pleno, o goberno municipal asegurara que o dos retrasos se ía solucionar.

Lembrade que a privatización do servizo do lixo fora aprobada polo pleno de abril de 2013, coas seguintes condicións:

"Que custe o mesmo e que se amplíen os servizos, duplicando no verán a frecuencia de recollida, ampliando contenedores amarelos e de papel, incluíndo o servizo de recollida a domicilio de materiais pesados, recollida de plásticos agrícolas e xestión do punto limpo pola mesma empresa. Ademais, inclúese nos servizos o lavado de contenedores, unha vella demanda do nacionalismo en Sober."

No Regulamento do servizo de recollida de lixo, aprobouse que a recollida habitual sería semanal, pero hai algúns contenedores verdes que quedan máis tempo sen recoller.

De aquí ao pleno de finais de xaneiro recopilaremos información sobre a situación do servizo de recollida do lixo en Sober e levaremos ao pleno as deficiencias que detectemos.