jueves, 27 de septiembre de 2012

[pleno - setembro 2012]

No pleno ordinario de setembro de 2012 aprobáronse os festivos locais para 2013, que serán 9 de setembro (luns), xa que o 8 de Cadeiras cae a domingo, e o luns das festas de Sober (16 de setembro).

Aprobouse por unanimidade a ordenanza de ocupación do dominio público con mesas, sillas, veladores e elementos análogos
Os días de feira, a colocación destes elementos rexerase pola ordenanza de feiras e mercados. O resto do ano, esta ordenanza regula a ocupación do espazo polas terrazas dos bares de Sober, cunha taxa de 6 € ao ano por cada módulo de mesa e catro cadeiras.

Aprobouse a ordenanza reguladora da venda ambulante, que consiste en poñer ao día a aprobada en 2004. A venda de produtos locais queda exenta de pago de taxa.

Modificáronse as ordenanzas fiscais de auga e alcantarillado.

- AUGA
O Concello propón unha suba das taxas de consumo de auga e de enganche ao servizo público de auga que son altas para un concello coa renda per cápita de Sober. Dende Anova pensamos que é un intento de suplir dende o Concello o que debería ter feito a Xunta durante os anos que levamos de democracia: ter extendido este servizo básico de abastecemento de auga polo país. É loable intentalo, pero faise a costa dos petos da cidadanía, que xa debería ter garantido este servizo básico.


ANTERIOR
NOVA
Enganche á rede
100 €
450 €
Cambio titularidade
60 €
75 €
Baixa do servizo
20 €
50 €
Cota fixa
(por tramos de consumo)
18 € semestre
Consumo semestre

Ata 60m3: 20 €
+ 60 m3: 0,50 € m3

É necesaria unha auditoría sobre os enganches non autorizados á rede de abastecemento de augas.

- ALCANTARILLADO
Sobe a cota de enganche á rede de alcantarillado, un servizo básico que xa debería estar cuberto. A idea é cubrir coa recaudación parte do custo de facer novos alcantarillados, pero é un agravio comparativo respecto a outras zonas do país que xa teñen alcantarillado público. Sober fracasou como concello no saneamento.

* A cota de enganche pasa de 200 a 500 € (para locais non destinados a vivenda e para vivendas baleiras: 1000 €).
* Cota fixa: 12 € semestre.

A suba de taxas foi aprobada en solitario polo PP.

Aprobouse por unanimidade a parte que estaba en suspenso do PXOM.
O Plan non xustificaba a necesidade de crecemento da vila de Sober, co cal parte do solo que se prevía facer urbanizable quedará como rústico, na zona do colexo.
No espazo entre o colexo e o centro médico hai a posibilidade de edificar vivendas de promoción pública.

[Dispoñemos dunha copia en CD do PXOM para quen queira unha copia ou consultalo. Tamén se pode consultar no Concello].

Aprobouse cos votos do PP un recoñecemento extraxudicial de créditos para pagar facturas que foran extraviadas e que non constaban no concello.No hay comentarios:

Publicar un comentario