miércoles, 24 de abril de 2013

Entrega de dietas por asistencia a pleno extraordinario para fins solidarios [pleno-marzo 13].

A moción de Paula Vázquez Verao, concernente á entrega das dietas por asistencia a un pleno extraordinario para unha operación que precisa un neno de Monforte, foi aprobada por unanimidade.

MOCIÓN que presenta a concelleira Non Adscrita, Paula Vázquez Verao, diante da Corporación Municipal de Sober reunida en Pleno sobre a entrega das dietas de concelleiros e concelleiras por asistencia ao anterior pleno municipal extraordinario para fins solidarios na comarca de Lemos.

O 28 de febreiro de 2013 celebrouse unha sesión extraordinaria do Pleno Corporación para debatir sobre a situación da plantilla de persoal do Hotel Palacio de Sober, afectada por un ERE.

En dito pleno, eu, Paula Vázquez Verao, como concelleira Non Adscrita da Corporación e en nome da organización Anova, solicitei que, sendo un pleno monográfico sobre a situación da plantilla do hotel, que sufría retrasos no pagos, se destinasen as dietas de asistencia de concelleiras e concelleiros de dito pleno para entregar ao persoal do Hotel, para que os usasen na defensa dos seus postos de traballo.

Pasados uns días, a plantilla de persoal, por maioría, asinou un ERE no que se contempla que traballadores e traballadoras cobrarán os atrasos adebedados.
Así, esta concelleira entende que non ten sentido destinar as dietas ao fin inicialmente proposto, polo que propón que o Pleno da Corporación acorde:

- Destinar as dietas de asistencia do Pleno Extraordinario da Corporación Municipal de Sober para o tratamento de Adrián García Casado, neno de Monforte que precisa unha operación non cuberta pola SS para poder camiñar.

- Que dende o Concello se proceda a ingresar a cantidade de Adrián no número de conta aberta a tal efecto: 0075-0662-86-0700579116

lunes, 8 de abril de 2013

Asemblea de Anova de Sober: martes, 9 de abril.

 

Martes, 9 de abril, ás 20 horas en Francos de Proendos.

orde do día: 
 
- Documentos a debate na Iª Asemblea Nacional Ordinaria de Anova.
- Temas do concello.
 
- Proposta de acto público de Anova en Sober.
- Acto con Beiras o venres, 19 de abril, en Monforte.

- Problemáticas que levar ao Parlamento.

lunes, 1 de abril de 2013

Xestión indirecta do servizo de lixo e ordenanza de plusvalía [pleno-abril 13].

Dende a Alcaldía presentouse un Recoñecemento Extraxudicial de Créditos por aprox. 150.000 €, destinados na maior parte a pagar as facturas pendentes de Fenosa (uns 120.000 €).
Agardamos que o compromiso asumido polo equipo de goberno da presente lexislatura en canto á reducción do consumo de luz se materialice, recoñecendo que se baixou a factura da luz. 
Outras facturas que se van pagar con este crédito polas que preguntamos por non ter claro o seu concepto son o gasto da paleadora para acondicionar aparcadoiros na Lama de Outeiro e uns escudos de Sober, feitos en cerámica para agasallo (762,30 € só por este concepto).
A postura da concelleira Paula Vázquez Verao foi a abstención.

Aprobouse por unanimidade unha Ordenanza de Plusvalía que contempla bonificacións do 95% para os casos máis habituais, como traspaso de herdanzas. Esto fíxose porque unha orde ministerial obriga a pagar este imposto no Rexistro das propiedades. Explicación do imposto aquí.

Dende a Alcaldía propúxose ao pleno o cambio á xestión indirecta na recollida do lixo, o que supón privatizar este servizo.
Aprovéitase a xubilación da única persoa con contrato para este servizo para sacar un concurso aberto coas condicións de que custe o mesmo e que se amplíen os servizos, duplicando no verán a frecuencia de recollida, ampliando contenedores amarelos e de papel, incluíndo o servizo de recollida a domicilio de materiais pesados, recollida de plásticos agrícolas e xestión do punto limpo pola mesma empresa. Ademais, inclúese nos servizos o lavado de contenedores, unha vella demanda do nacionalismo en Sober.
Manifestamos que non estamos de acordo coa privatización de servizos, mais non atopamos unha solución alternativa.

En canto a rogos e preguntas, pedimos que se dote á Biblioteca e zona de estudo e informática dunha impresora propia, algo que se vai facer.

Solicitamos un balance detallado de ingresos e gastos da Feira do Viño 2013.

Pedimos que se axude á Banda de Música a atopar un local de ensaio máis cómodo que na Casa da Cultura, valorando a posibilidade de usar o novo local social cedido ao concello no grupo de vivendas sociais.

O alcalde comprometeuse a rexenerar as carreterasm valorando con Tragsa solucións e orzamento. Ademais, prometeu ter un equipo de rego para a limpeza de cunetas.