jueves, 27 de septiembre de 2012

[pleno - setembro 2012]

No pleno ordinario de setembro de 2012 aprobáronse os festivos locais para 2013, que serán 9 de setembro (luns), xa que o 8 de Cadeiras cae a domingo, e o luns das festas de Sober (16 de setembro).

Aprobouse por unanimidade a ordenanza de ocupación do dominio público con mesas, sillas, veladores e elementos análogos
Os días de feira, a colocación destes elementos rexerase pola ordenanza de feiras e mercados. O resto do ano, esta ordenanza regula a ocupación do espazo polas terrazas dos bares de Sober, cunha taxa de 6 € ao ano por cada módulo de mesa e catro cadeiras.

Aprobouse a ordenanza reguladora da venda ambulante, que consiste en poñer ao día a aprobada en 2004. A venda de produtos locais queda exenta de pago de taxa.

Modificáronse as ordenanzas fiscais de auga e alcantarillado.

- AUGA
O Concello propón unha suba das taxas de consumo de auga e de enganche ao servizo público de auga que son altas para un concello coa renda per cápita de Sober. Dende Anova pensamos que é un intento de suplir dende o Concello o que debería ter feito a Xunta durante os anos que levamos de democracia: ter extendido este servizo básico de abastecemento de auga polo país. É loable intentalo, pero faise a costa dos petos da cidadanía, que xa debería ter garantido este servizo básico.


ANTERIOR
NOVA
Enganche á rede
100 €
450 €
Cambio titularidade
60 €
75 €
Baixa do servizo
20 €
50 €
Cota fixa
(por tramos de consumo)
18 € semestre
Consumo semestre

Ata 60m3: 20 €
+ 60 m3: 0,50 € m3

É necesaria unha auditoría sobre os enganches non autorizados á rede de abastecemento de augas.

- ALCANTARILLADO
Sobe a cota de enganche á rede de alcantarillado, un servizo básico que xa debería estar cuberto. A idea é cubrir coa recaudación parte do custo de facer novos alcantarillados, pero é un agravio comparativo respecto a outras zonas do país que xa teñen alcantarillado público. Sober fracasou como concello no saneamento.

* A cota de enganche pasa de 200 a 500 € (para locais non destinados a vivenda e para vivendas baleiras: 1000 €).
* Cota fixa: 12 € semestre.

A suba de taxas foi aprobada en solitario polo PP.

Aprobouse por unanimidade a parte que estaba en suspenso do PXOM.
O Plan non xustificaba a necesidade de crecemento da vila de Sober, co cal parte do solo que se prevía facer urbanizable quedará como rústico, na zona do colexo.
No espazo entre o colexo e o centro médico hai a posibilidade de edificar vivendas de promoción pública.

[Dispoñemos dunha copia en CD do PXOM para quen queira unha copia ou consultalo. Tamén se pode consultar no Concello].

Aprobouse cos votos do PP un recoñecemento extraxudicial de créditos para pagar facturas que foran extraviadas e que non constaban no concello.miércoles, 26 de septiembre de 2012

Presentación da candidatura de AGE en Monforte.


Presentación pública da Alternativa Galega de Esquerda en Monforte de Lemos. 

Será ás 16:00 horas no local de Anova en Monforte de Lemos, situado na Calexa (rúa Abelardo Baanante) nº 3.

Contaremos coa presenza dos candidatos e candidatas de Alternativa Galega de Esquerda nas comarcas do sur de Lugo.

lunes, 24 de septiembre de 2012

[pleno extraordinario - setembro 2012: sorteo Mesas electorais]


 No pleno do 24 de setembro de 2012 realizouse o sorteo público para designar ás persoas que farán a función de presidentes e vocais nas mesas electorais para as eleccións autonómicas do 21 de outubro.