jueves, 29 de noviembre de 2012

Regulamento de uso da Casa da Cultura [pleno ordinario - novembro 2012]


No pleno de novembro de 2012 aprobouse un regulamento de réxime interno para o funcionamento do centro sociocultural, unha vella demanda do nacionalismo en Sober.
O regulamento foi aprobado por unanimidade pola corporación municipal.

"O Centro Sociocultural constitúe a sede fixa dos servizos municipais de cultura, tales como a biblioteca pública municipal, oficina municipal de información xuvenil, servizos sociais municipais, e escola municipal de música (e auditorio). A maiores, nas restantes salas e dependencias poderanse desenvolver actividades culturais de todo tipo, como conferencias, proxeccións, escenificacións, cursos e ensino, certames literarios e artísticos, concursos e exposicións, así como calquera outra que potencie a creatividade dos veciños. Para que así sexa terán que ser aprobadas e autorizadas polo órgano municipal competente.

Ademais, o Centro Sociocultural poderá servir de domicilio para aquelas asociacións do Concello que o soliciten. Todas elas disporán dunha taquilla e un buzón na aula de servizos múltiples.

Para a utilización por parte de calquera persoa individual ou xurídica de algunha das dependencias do Centro será necesario o permiso da Alcaldía ou concelleiro- delegado. Será obrigatorio solicitalo por escrito ou por medio dun impreso que será facilitado nas dependencias do Concello, cunha antelación mínima de 48 horas. No formulario debe desenvolverse a actividade que se pretende levar a cabo cunha breve explicación dos contidos e fins que se perseguen, así como o tempo de utilización e demais pormenores. No caso de utilización do auditorio municipal para ensaios, pediranse as chaves no Concello, e serán devoltas ao seu termo ou ao día seguinte se as oficinas municipais estivesen pechadas.

As dependencias que alberga o Centro Sociocultural suxeitaranse ao seguinte horario:

- Servizos Sociais: 8:30 -15:00 horas (días laborais).
- Biblioteca municipal: 11:00 a 13:00 e de 16:00 a 20:00 horas de setembro a xuño; de 9:00 a 14:00 horas en período estival, e permanecerá pechada durante o mes de vacacións da persoa encargada desta.
- Escola de Música: mércores tarde e sábados de mañá (se ben en función do horario do profesorado o día pode variar)."

Ademais, aprobouse un regulamento para o préstamo bibliotecario.

"No caso concreto da Biblioteca, o regulamento tamén se ocupa do préstamo a domicilio, de carácter gratuíto. Así, os lectores deberán proverse da tarxeta de préstamo, cuxa expedición se fará efectiva coa entrega de dúas fotografías e a presentación de carné de identidade. No caso de existir deterioración dos libros ou a perda destes obrigarase o beneficiario do préstamo ao pagamento dunha multa que poderá chegar a ser equivalente ao dobre do valor actual dos libros prestados."

 

martes, 6 de noviembre de 2012

Xuntanza de Anova Sober: 18-11-2012.


O domingo, 18 de novembro temos xuntanza (e xantar) no Ventorrillo, para avaliar o resultado das eleccións, continuar na organización de Anova, preparar a folga xeral e o traballo municipal e ter un pouco de festa. Tempo había que as xentes nacionalistas de Sober non argallábamos unha paparota, que aínda habendo ben cousas polas que estar na loita tamén cómpre desfrutar de boa comida e mellor compaña.

Será o domingo, 18 de novembro, no Ventorrillo, en Neiras, ás 14 horas. 

Mellor confirmade a vosa asistencia (nacionalistasober@gmail.com).