miércoles, 27 de febrero de 2013

Pleno en apoio ás traballadoras e traballadores do Pazo de Sober [febreiro - 2013]


O PSdG presenta unha moción na que se insta á Xunta de Galicia a que adopte as medidas necesarias para reflotar o Hotel Pazo de Sober, favorecendo actuacións que fomenten a recuperación da actividade turística na comarca e para garantir o mantemento dos postos de traballo.

A concelleira non adscrita, Paula Vázquez Verao, engade á moción o seguinte, que é aceptado:
- que o Concello-Pleno amose o seu apoio unánime e solidariedade cos e coas traballadoras para que se lles paguen os atrasos adebedados.

A moción é rexeitada con só os votos a favor da oposición e os votos en contra do PP.

O PP presenta unha moción de apoio e alabanza da política turística da Xunta na Ribeira Sacra e con mencións xenéricas de apoio ao Pazo de Sober, que só é apoiada polo PP.
Paula Vázquez Verao sinala na súa intervención que a Ribeira Sacra é un gran destino turístico, pero mal aproveitado.