miércoles, 24 de abril de 2013

Entrega de dietas por asistencia a pleno extraordinario para fins solidarios [pleno-marzo 13].

A moción de Paula Vázquez Verao, concernente á entrega das dietas por asistencia a un pleno extraordinario para unha operación que precisa un neno de Monforte, foi aprobada por unanimidade.

MOCIÓN que presenta a concelleira Non Adscrita, Paula Vázquez Verao, diante da Corporación Municipal de Sober reunida en Pleno sobre a entrega das dietas de concelleiros e concelleiras por asistencia ao anterior pleno municipal extraordinario para fins solidarios na comarca de Lemos.

O 28 de febreiro de 2013 celebrouse unha sesión extraordinaria do Pleno Corporación para debatir sobre a situación da plantilla de persoal do Hotel Palacio de Sober, afectada por un ERE.

En dito pleno, eu, Paula Vázquez Verao, como concelleira Non Adscrita da Corporación e en nome da organización Anova, solicitei que, sendo un pleno monográfico sobre a situación da plantilla do hotel, que sufría retrasos no pagos, se destinasen as dietas de asistencia de concelleiras e concelleiros de dito pleno para entregar ao persoal do Hotel, para que os usasen na defensa dos seus postos de traballo.

Pasados uns días, a plantilla de persoal, por maioría, asinou un ERE no que se contempla que traballadores e traballadoras cobrarán os atrasos adebedados.
Así, esta concelleira entende que non ten sentido destinar as dietas ao fin inicialmente proposto, polo que propón que o Pleno da Corporación acorde:

- Destinar as dietas de asistencia do Pleno Extraordinario da Corporación Municipal de Sober para o tratamento de Adrián García Casado, neno de Monforte que precisa unha operación non cuberta pola SS para poder camiñar.

- Que dende o Concello se proceda a ingresar a cantidade de Adrián no número de conta aberta a tal efecto: 0075-0662-86-0700579116

No hay comentarios:

Publicar un comentario