lunes, 1 de abril de 2013

Xestión indirecta do servizo de lixo e ordenanza de plusvalía [pleno-abril 13].

Dende a Alcaldía presentouse un Recoñecemento Extraxudicial de Créditos por aprox. 150.000 €, destinados na maior parte a pagar as facturas pendentes de Fenosa (uns 120.000 €).
Agardamos que o compromiso asumido polo equipo de goberno da presente lexislatura en canto á reducción do consumo de luz se materialice, recoñecendo que se baixou a factura da luz. 
Outras facturas que se van pagar con este crédito polas que preguntamos por non ter claro o seu concepto son o gasto da paleadora para acondicionar aparcadoiros na Lama de Outeiro e uns escudos de Sober, feitos en cerámica para agasallo (762,30 € só por este concepto).
A postura da concelleira Paula Vázquez Verao foi a abstención.

Aprobouse por unanimidade unha Ordenanza de Plusvalía que contempla bonificacións do 95% para os casos máis habituais, como traspaso de herdanzas. Esto fíxose porque unha orde ministerial obriga a pagar este imposto no Rexistro das propiedades. Explicación do imposto aquí.

Dende a Alcaldía propúxose ao pleno o cambio á xestión indirecta na recollida do lixo, o que supón privatizar este servizo.
Aprovéitase a xubilación da única persoa con contrato para este servizo para sacar un concurso aberto coas condicións de que custe o mesmo e que se amplíen os servizos, duplicando no verán a frecuencia de recollida, ampliando contenedores amarelos e de papel, incluíndo o servizo de recollida a domicilio de materiais pesados, recollida de plásticos agrícolas e xestión do punto limpo pola mesma empresa. Ademais, inclúese nos servizos o lavado de contenedores, unha vella demanda do nacionalismo en Sober.
Manifestamos que non estamos de acordo coa privatización de servizos, mais non atopamos unha solución alternativa.

En canto a rogos e preguntas, pedimos que se dote á Biblioteca e zona de estudo e informática dunha impresora propia, algo que se vai facer.

Solicitamos un balance detallado de ingresos e gastos da Feira do Viño 2013.

Pedimos que se axude á Banda de Música a atopar un local de ensaio máis cómodo que na Casa da Cultura, valorando a posibilidade de usar o novo local social cedido ao concello no grupo de vivendas sociais.

O alcalde comprometeuse a rexenerar as carreterasm valorando con Tragsa solucións e orzamento. Ademais, prometeu ter un equipo de rego para a limpeza de cunetas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario