lunes, 3 de febrero de 2014

Pleno ordinario do 30 de xaneiro: propostas construtivas e debate ideolóxico [pleno ordinario-30-I-2014]

O pleno aprobou por unanimidade a proposta de Anova de crear un Consello Sectorial de Turismo para implicar á cidadanía e ao sector na estratexia turística. Para facer unha proposta concreta de composición deste organismo, reunirase á xunta de portavoces municipais.

I. A acta anterior foi aprobada por unanimidade.

II. Entre os decretos da Alcaldía dende o pleno anterior, estaba unha factura emitida polas novas portas de cristal do Concello, por importe de 6.267,80 €
No pleno explicóusenos que o cambio das portas se fixo mediante unha subvención da Xunta, co cal o Concello só tivo que aportar unha mínima parte. 
Con todo, a oposición valoramos en conxunto que a Xunta debería adicar prioritariamente os seus fondos a servizos básicos e non a liñas de axuda para gastos suntuarios, como invertir case un millón das antigas pesetas (aportación da Xunta) nunhas portas dun edificio municipal nun contexto de grave crise social.

III. Aprobouse a ordenanza fiscal que regula o prezo público da venda de material e produtos promocionais pola Feira do Viño de Amandi.
A concelleira non adscrita Paula Vázquez Verao votou a favor por estar ben redactada e os prezos acaídos ao material vendido, así como por estar de acordo co obxecto da ordenanza: facer oficial o recadado por venda de material por parte do Concello na Feira do Viño.

* A guía turística que se venderá é un libro das aventuras dos Bolechas en Sober, do cal se fará unha presentación para o público infantil antes da feira deste ano.

IV. Aprobouse a ordenanza fiscal reguladora do prezo público da "Festa dos Avós", que será de 10 € para persoas empadroadas e 20 € para o resto. No caso de parellas cunha das persoas empadroadas en Sober, o prezo será de 10 € para cada membro da parella.
Votamos a favor por estar de acordo co obxecto da ordenanza: regularizar a recaudación do Concello o día desta festa, mantendo o prezo que tiña ata o de agora.

V. Modificación dos Estatutos do Consorcio da Ribeira Sacra, para incluír a Ribeira Sacra Rural e ao Concello de Bóveda no Consorcio.

VI. Recoñecemento extraxudicial de créditos.
Este ano recórrese a este procedemento (como cada ano) para facer fronte a gastos de aproximadamente 56.000 €. A nosa postura foi a abstención.

outros asuntos


MOCIÓN do PSdG-PSOE pola retirada do anteproxecto de nova lei do aborto.
Tras un animado debate, no que o PP recoñeceu que non estaba de acordo coa lei Gallardón e que a intención era regresar ao "consenso" da lei de 1985, a moción do PSOE foi rexeitada cos votos en contra do PP e os 4 votos a favor da oposición. Dende Anova, a concelleira Paula Vázquez Verao propuxo a engádega dun punto á moción, que foi aceptado: "garantir que dende o goberno do Estado se garanta o dereito das mulleres a decidir sobre o propio corpo".

MOCIÓN do PSdG-PSOE por un plan de emprego para a provincia de Lugo, rexeitado cos votos en contra do PP. Aquí o debate xirou en torno á visión optimista do PP en canto aos datos do paro e os argumentos da oposición, que resaltou que a emigración é unha lacra social que amosa o fracaso do PP en canto ás políticas de emprego.

MOCIÓN do BNG rexeitando a suba de cotizacións das persoas autónomas, rexeitada cos votos en contra do PP.

MOCIÓN do BNG para a obrigatoriedade da venda de viño de Amandi etiquetado nos postos de comida da Feira do Viño. Por unanimidade, o pleno aprobou que dende o goberno local se fará o posíbel para garantir a existencia de viño de Amandi etiquetado nos postos que sirvan comida na feira do Amandi, xa que o municipio non ten competencias para esixilo. Ademais, entregaranse carteis a estes postos para que indiquen que teñen viño de Amandi.

MOCIÓN de Paula Vázquez Verao, en nome de ANOVA, para que se constitúa no Concello de Sober un Consello Sectorial de Turismo na que estén presentes todos os axentes sociais e económicos implicados no sector turístico do municipio, incluíndo ás persoas portavoces de todas as forzas políticas, para deseñar en conxunto a estratexia turística do Concello para o ano 2014, con vontade de continuidade no tempo en vindeiras tempadas turísticas.

A proposta de creación do Consello Sectorial foi aprobada por unanimidade. En canto ás propostas concretas para mellorar o Turismo, foron retiradas da moción, para debate directamente no Consello Sectorial, e porque xa se está a traballar en moitas delas, como é o caso do viñedo experimental dos Chancís. Tamén se reclamará de novo á Deputación o arranxo dos pantaláns de Chanteiro e dos Chancís.

preguntas e rogos formulados por Paula Vázquez Verao:

- A proposta de excavación voluntaria nun castro de Sober foi retirada para ser debatida polo Consello Sectorial de Turismo cando se cree.
- Sobre o proxecto de gasolineira que se ía facer na finca de San Martiño (Couso), o Concello sabe que o proxecto se retomou hai un mes por parte dos promotores, pero aínda non está iniciado o trámite administrativo no Concello.
- Á pregunta de por que non se contratou a persoal de información turística en 2013, o Concello informou que a Xunta non concedeu esta praza, e que o servizo estivo cuberto por outras traballadoras do Concello. En 2014, esta necesidade cubrirase no verán cunha das prazas do plan de emprego xuvenil.
- Dende Anova pedimos que as prazas do plan de emprego xuvenil se anuncien con tempo para que a xente moza que estuda fóra poida optar a elas. Informouse que sairán cara o mes de maio.
- En canto ás humidades do local de Neiras, que son por culpa dun problema estrutural do edificio, o Concello traballou este mes para arranxalas, co cal para o Entroido a parroquia poderá desfrutar do local sen humidades.

7 comentarios:

 1. Tras un animado debate, no que o PP recoñeceu que non estaba de acordo coa lei Gallardón e que a intención era regresar ao "consenso" da lei de 1985,
  Entón, porqué votou en contra da moción do PSOE?. Nono entendo.

  ResponderEliminar
 2. Nós tampouco, pero é o que hai. Polo menos, conseguimos verificar que a intención do PP é retroceder en dereitos reprodutivos das mulleres, alarmando cun anteproxecto coma o de Gallardón e que pareza despois máis "suave" retroceder a 1985.

  ResponderEliminar
 3. El diputado de AGE Ramón Vázquez ha desgranado los datos de la matrícula de religión católica a partir de la respuesta actualizada de la Consellería de Educación con las cifras de este curso. De esta manera, en el curso 2000-2001 había en Galicia 90.103 alumnos en primaria que cursaban esta materia (el 91,2%), mientras que en la actualidad hay 65.401 (72,62%). En secundaria, a principios de los 2000 se matricularon 57.340 alumnos (64,7%) y en la actualidad se pasó a 24.681 (el 40,3% de la matrícula total de alumnos). El mayor descenso, hasta unos números que Ramón Vázquez ha calificado de "residuales", se produjo en Bachillerato, en que se concretó un descenso de 15.088 alumnos entre el curso 2000-2001 y 2013-2014. Así, se pasó de 21.463 a 6.375 alumnos matriculados, el 24,4 por ciento del total matriculado.
  elpais.com/galicia


  ResponderEliminar
 4. “A la mujer y al papel hasta el culo se ha de ver”
  Increíbles declaraciones machistas del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén
  ELPLURAL/ANDALUCÍA | 12/02/2014


  Increíble es que un portavoz de un ayuntamiento de la dimensión de Jaén sea capaz de haber pronunciado esta frase: “A mí me decía hace muchos años mi maestro jurídico, a la mujer y al papel hasta el culo se ha de ver”. Mucho más si lo hace criticando una resolución judicial derivada del incumplimiento por parte del equipo de Gobierno del PP de la Ley de Dependencia.

  El portavoz del PP critica un auto judicial con frases machistas
  Un juez ha obligado al Ayuntamiento de Jaén a tener que prestar los servicios de Dependencia. El PP se había negado alegando deudas de la Junta de Andalucía con el Consistorio en esta materia de servicios sociales. Por cierto deudas que ya han sido abonadas por el Gobierno andaluz. Enojado sin duda el PP del ayuntamiento por el revés judicial que venía a decirle que con independencia de la deuda el ayuntamiento debe de prestar ese servicio de manera obligatoria,la crítica a auto judicial no ha podido ser más desagradable ni machista.

  ResponderEliminar
 5. El director y el jefe de estudios del colegio concertado Valdeluz Agustinos, de Madrid, ambos religiosos, fueron detenidos ayer por agentes del Servicio de Atención a la Familia (SAF) —y después puestos en libertad con cargos— acusados de haber encubierto a un profesor del centro, Andrés Díez, de 51 años. Este docente fue arrestado el martes por la mañana como supuesto autor de una decena de abusos sexuales cometidos durante los últimos ocho años, según fuentes de la investigación. La policía está interrogando a más alumnas y exestudiantes para comprobar si hay más víctimas.

  La denuncia contra el profesor fue presentada el pasado jueves por un grupo de padres de diez alumnas de entre 12 y 17 años que fueron acompañados por una abogada. En la misma se relataba que Andrés Díez había cometido, supuestamente, ocho delitos de abusos sexuales (en su mayoría tocamientos), una violación y un delito de exhibicionismo. El docente fue detenido la mañana del martes mientras estaba dando clase en el colegio, situado en Fuencarral-El Pardo, un distrito de clase media acomodada. En él estudian 1.700 alumnos desde los tres años al bachillerato.
  elpais.com

  ResponderEliminar
 6. Un padre pide a Wert el pago del colegio concertado de su hija para estudiar en catalán

  Ante "la falta de oferta pública", la familia lleva cuatro años pagando —más de 17.000 euros— para "garantizar un derecho social básico".
  publico.es

  ResponderEliminar
 7. Somos los “no enterados esenciales”. El término es de Clarice Lispector, en el mejor texto que leí sobre la escena del niño negro atado por el cuello a un poste. Con el detalle de que fue escrito en la década de los 60 del siglo pasado. “Esa justicia que vela mi sueño, yo la repudio, humillada por necesitar de ella. Mientras tanto duermo y falsamente me salvo. Nosotros, los no enterados esenciales. Para que mi casa funcione, exijo de mí como primer deber que yo sea una no enterada, que no ejerza mi revolución y mi amor, guardados. Si yo no soy esa que se hace la tonta, mi casa se estremece. Debo haber olvidado que debajo de la casa está el terreno, el suelo donde una nueva casa podría levantarse. Mientras tanto, dormimos y falsamente nos salvamos. (...) Y yo sé que no nos salvaremos mientras nuestro error no nos sea precioso. Mi error es mi espejo, donde veo lo que en silencio yo hice de un hombre”.

  Para hacer la diferencia es necesario diferenciarse. Pero solo se diferencia aquel que antes se iguala. Levanta los ojos y encara, en el espejo que es el otro, la enormidad de su desnudez.

  Eliane Brum es escritora, reportera y documentarista. Autora de los libros de no ficción La Vida Que Nadie ve, El Ojo de la Calle y La Niña Quebrada y del romance Una Dos.
  elpais.com

  ResponderEliminar