miércoles, 2 de abril de 2014

Resumo do pleno de marzo: prazas de persoal laboral no verán e debate de moción polo emprego [pleno ordinario - 27-III-2014]


No pleno de marzo o goberno presentou unha modificación da ordenanza do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras, consistente en adecuar a redacción á Lei 9/2013 ("lei do emprendemento"), pola cal se suprime a "licencia municipal de actividade". 
Foi aprobada coa abstención da oposición.

Presentouse tamén o Plan orzamentario 2014-2017, unha previsión á que obriga o Estado aos municipios (Lei Orgánica 2/2012), aprobado coa maioría do PP.
Deuse conta ao pleno da liquidación do orzamento de 2013.


Formulouse a proposta de declaración de determinados postos de traballo como prioritarios.
Trátase das seguintes prazas de persoal laboral:

- persoal destinado a Servizos Sociais (cubrir vacacións)
- auxiliares de Turismo (para apertura de Oficina de Turismo nos meses de verán)
- auxiliar de servizo de axuda á cidadanía
- auxiliar de viticultura
- técnico deportivo (colaboración nas piscinas municipais)
- auxiliar de servizos múltiples (cubrir vacacións)

Son os que van incluídos no denominado "plan de emprego xuvenil", que se demostra que é só propaganda, por canto a maioría destes postos de traballo sempre se ofertaron polo Concello de Sober para o verán; non supoñen novidades no emprego municipal.
A nosa posición foi a abstención, porque estamos de acordo en crear emprego dende as administracións, e estas prazas ofertadas son necesarias: porque cubren vacacións de persoal e porque ofrecen servizos que o noso Concello precisa. A nosa abstención é unha protesta contra as distintas leis estatais (neste caso, a lei de Orzamentos de 2014) que impoñen aos concellos o criterio de estabilidade orzamentaria por riba das necesidades sociais reais.
Paula Vázquez Verao reiterou a necesidade de facer unha boa publicidade da oferta destes postos de traballo, para que a xente moza estudante que non reside en Sober durante o curso teña coñecemento con tempo suficiente desta oferta de emprego. Ademais, sinalou que a Oficina de Turismo debería estar aberta durante máis meses, sendo Sober un municipio de gran interese turístico.

OUTROS ASUNTOS

Presentouse unha moción polo emprego por parte da CIG, que foi rexeitada polo PP, contando só cos 4 votos a favor da oposición.
No debate, sinalouse que Sober conta con 136 persoas en paro, cunha empresa en ERE sen expectativas de mellora (o Hotel Pazo de Sober) e con outra empresa (FF) traballando a media xornada.
Máis info e intervención de Paula Vázquez Verao, aquí.

ROGOS E PREGUNTAS PRESENTADAS

Dende Anova, presentamos os seguintes rogos e cuestións:

- Que se envíe á veciñanza o folleto informativo xa preparado sobre as normas de recollida de lixo, especialmente para os grandes vultos, así como os horarios e normas do Punto Limpo. 
O goberno local comprometeuse a envialo canto antes.

- Que se solicite a ADIF a recuperación do muro de peche da estación de Canaval.
A alcaldía explicou que se solicitou reiteradas veces. Dende Anova, pensamos que cómpre un posicionamento unánime do pleno reiterando a petición.

- Que se contemple a colocación de sinais de reducción de velocidade en San Martiño, ao ser tramo urbano.

- Que se corrixa a toponimia deturpada nos indicadores do municipio, adoptando as formas oficiais.

1 comentario:

 1. Las cuentas de cuatro hombres….
  Francisco Álvarez Cascos, el primero, que fue secretario general con mando en Génova entre el 20 de enero de 1989 y el 30 de enero de 1999, en sobresueldos ‘limpios’ recibió de Génova 575.795,49 euros en sobresueldos declarados, y 410.226 en ‘sucio’, de acuerdo a Bárcenas. En total, 996.021 euros, más céntimos.

  Quizás fuera sólo por la ‘inflación’, pero lo cierto es que Javier Arenas en menos tiempo en el cargo, entre el 30 de enero de 1999 y 4 de septiembre de 2003, sacó más ‘jugo’ al puesto. En sobresueldos calificados de ‘legales’ obtuvo 1.154.138,48 euros. A los que, según Bárcenas, hay que añadir 230.713 euros sucios. Resultado, 1.384.851 en ‘dinero extra’ a sus ingresos ‘regulares’ como diputado por Sevilla.

  Pero aún mejor le fue a su sucesor. Y es que Mariano Rajoy, que sólo fue secretario general un año (entre septiembre de 2003 y octubre de 2004), pero que luego ‘ascendió’ a Presidente Nacional del partido, de los sobresueldos declarados se llevó 1.580.752,81 euros de Génova, a los que, según su tesorero (fue él de hecho quien dio el cargo a Bárcenas) habría que añadir 406.610 euros más. En total, 1.987.362, más céntimos, en dinero extra.

  Acebes, que ocupó la plaza vacante que dejó Rajoy en octubre de 2004 y la mantuvo hasta junio de 2008, cuando Mariano decidió hacer la ‘limpieza generacional’ a la que sólo permitió sobrevivir a sí mismo, se llevó casi todo el dinero ‘extra’ en sobresueldos declarados. En concreto, en ‘blanco’, percibió de Génova 1.005.250 euros.

  …y una mujer
  Y por fin, Cospedal, la secretaria general a la que parece evidente, Bárcenas siempre menos ha querido. Quizás precisamente por alguna cuestión generacional. Pero como ya les informamos con todo detalle en ELPLURAL.COM, también ella recibió ‘añadidos’ a su sueldo. En ‘legal’, 478.507,47, a los que debiera añadirse, según el extesorero, otros 60.000 más, hasta completar la cifra de 538.507 euros…, más céntimos.

  Francisco Medina, director adjunto de ELPLURAL.COM, en Twitter es @ffmedina3

  ResponderEliminar