miércoles, 3 de diciembre de 2014

Pleno ordinario de novembro de 2014


- ORZAMENTOS 2015


Fixemos a observación de que nos parecía moita diferencia entre a subvención prevista para a festa de Sober (6000 €) fronte ás das parroquias (300 € para cada unha) e Cadeiras (1200 €). 
Ademais, sinalamos que debería haber máis convenios con asociacións que promoven actividades no Concello, non só con Xuventudes Musicais (1000 €), subvención esta que nos parece acaída, pero que deberían contemplarse outras máis. Ante isto, a alcaldía comprometeuse a valorar convenios que lle propoñan outras asociacións. Concretamente, pedimos que a Banda de Sober, ademais da subvención para axuda a pago do director, facture polas festas e a organización do certame de bandas, algo que se aceptou e que se fará vía convenio ou contrato de colaboración.
 
As inversións reais irán para:
- 30.807 € para un POS (saneamento). Non está decidido onde, dependerá de a canto ascenda a partida da Deputación. 
- 24.000 € Rede Natura: acondicionamento ruta sendeirismo Rosende-Anllo ata os Chancís. 
- 10.000 €: mellora alumeado urbano Sober.
- 124.000 €: mellora de camiños rurais en todas as parroquias.
- 8.000 €: mantemento e accesos a camiños.
- 8.000 €: accesos pistas da ribeira.
- 10.000 €: aportación para Obradoiro Emprego.

A obras do ARI deste anos serán: na rúa da Estación en Canaval e acondicionamento das prazas de Doade e de Pinol.

- Aprobouse a exención do IBI para a parcela do edificio do Centro de Saúde, cecido ao Sergas.

- Fíxose unha modificación de créditos para facer unha transferencia entre partidas, dunha que tiña fondos a outra que quedou sen fondos antes de final de ano: o presuposto irá para alumeado público e suministros.

- Aprobación, cos votos do PP, da refinanciación do préstamo de pago a proveedores. Aceptouse a oferta de Abanca.

- Constitución da Conferencia Sectorial de Turismo, aprobada por unanimidade: ver aquí.

- Elección de xuiza de paz titular, que recaeu na mesma persoa que desempregou este cargo nos últimos 4 anos.

- Aprobouse, cos votos do PP, o Acordo Regulador das condicións de traballo do persoal funcionario e laboral do Concello de Sober.

MOCIÓNS

- Non se conseguiu localizar á empresa do Pazo de Sober para solicitar a súa comparecencia, tal como fora acordado.
En canto se resolva o expediente do IGAPE sobre a subvención concedida ao Pazo de Sober, pedirase por escrito.

- A moción que presentamos sobre a violencia de xénero retirámola a cambio de aprobar unha do PP que insta a crear unha mesa local de coordinación da violencia de xénero e a cambio de manter a petición á Xunta de que se cumpla a promesa de facer un plan de emprego feminino.

No hay comentarios:

Publicar un comentario