lunes, 25 de noviembre de 2013

conclusións: vivir no País Ribeirao, un dereito e unha esperanza de futuro


* As conclusións da xornada práctica Vivir no País Ribeirao, da cal podedes ver crónica e fotos aquí.

Dende Anova do concello de Sober, unha entidade administrativa que  conta con 2.418 habitantes - o 48% maiores de 65 anos -  e unha renda per cápita de 10.954,54 €/ano, debullamos as seguintes problemáticas e propostas concretas de solución.

1. Comarcalización. Precisamos considerar a comarca de Lemos (e a veciña de Caldelas do outro lado do río) coma un todo, con problemáticas comúns, como é a poboación envellecida e a dependencia dos ingresos das pensións, e poñer en marcha dende a Xunta un plan económico para a zona, entendida así en conxunto, centrado no sector primario.
Estamos nun dos vales máis fértiles da península ibérica totalmente por debaixo das súas posibilidades agro-gandeiras, que foi castigado polas políticas da UE a respecto do sector leiteiro. Merece este territorio unha discriminación positiva nos orzamentos da Xunta e a creación dun Polígono Agrario para poñer en marcha empresas de produción agrícola.
Temos que pensar comarcalmente; o absurdo da demarcación provincial viuse co atentado contra a fervenza da Xabrega: a Deputación provincial de Lugo cortou unha fervenza para facer un embarcadoiro do catamarán para non facelo diante do embarcadoiro ourensán, na entrada natural á ribeira dende o río.
Ademais, cómpre un novo modelo de financiamento local, que atenda ás dificultades engadidas do avellentamento e a dispersión da poboación.

2. Servizos sociais para unha poboación con cada vez maior grado de dependencia. Precisamos máis prazas públicas de residencias e centros de día, Sober só dispón dunha residencia privada.
Cómpre activar tamén bancos de tempo, implicando ás asociacións.

3. Máis democracia. Non somos unha reseva natural con nativ*s simpátic*s: cómpre integrar á poboación nos proxectos de futuro desta comarca.
A declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade debe conseguirse coa implicación da cidadanía.
Cómpre integrar á poboación na acción institucional, animando á participación da xente nos plenos, á intervención nos plenos de asociacións e colectivos, á constitución de comisións sectoriais no Concello (como a que se creara de Turismo a instancias do nacionalismo)...

4. Ecoloxía. Un dos maiores problemas é o da contaminación de ríos e regatos por falta de saneamento adecuado. É unha débeda histórica coas parroquias de Sober, por parte de Xunta, Deputación e Concello.
Ademais, cómpre concienciar sobre os perigos do abuso dos pesticidas químicos, que das terras da ribeira unhas das máis contaminadas.

5. Medidas concretas: se queremos, podemos!

- sinalización e limpeza dos centos de vertedoiros incontrolados.
- arranxo de fontes públicas.
- Polígono Agrario na comarca de Lemos.
- praza de Educador/a Social en todos os concellos.
- plan de recollida de microtoponimia.
- potenciación dos nosos produtos artesanais nas feiras mensuais das vilas.
- cursos de formación de recuperación de oficios tradicionais: cestería, coiro.
- reactivación da Comisión de Turismo no Concello de Sober.
 
- estreitamento de relacións entre os concellos de ambas marxes do Sil.
- sinalización e mantemento das rutas de sendeirismo.
- restauración das pinturas murais do último cuarto do século XV da igrexa de Pinol.

- adecuación de lugares de baño nos ríos.
- embarcadoiro na Xabrega.
- recuperación do proxecto de viñedo experimental nos Chancís como centro de investigación para a DO Ribeira Sacra.
- preservación das barreiras para a olería de Gundivós.

No hay comentarios:

Publicar un comentario