viernes, 22 de noviembre de 2013

[pleno - extraordinario - 21 novembro 2013] Sobre o plan temporal de emprego da Deputación


* O plan de emprego da Deputación é discriminatorio con moitos concellos da provincia, pero está pensado para compensar a discriminación que a Xunta do PP efectúa co reparto dos obradoiros de emprego.

Convocouse un pleno extraordinario - a unha semana do ordinario - para o 21 de novembro de 2013, co asunto seguinte:

- Proposta da alcaldía para que a corporación municipal acorde instar á Deputación Provincial de Lugo a modificar as bases que regulan o Programa Temporal de Fomento do Emprego e Posta en Valor do Territorio para concellos de menos de 5000 habitantes, ao entender que é discriminatorio e excluínte cos concellos e desempregados lucenses.
O alcalde informou que, coas actuais bases [pódense consultar no BOP do 9/11/13], Sober non pode acollerse ao plan. Coas actuais bases só poden optar 12 concellos da provincia, todos con alcaldías do PSOE e unha do BNG.
Asemade, a alcaldía anunciou que van solicitar igual as axudas deste plan.

Así, a propota da alcaldía sometida a votación é instar a modificar as bases do plan de emprego para que poidan acollerse todos os concellos da provincia.

En primeiro lugar, consideramos que o feito de que se convoque este pleno a unha semana do pleno ordinario só ten como obxecto servir a unha estratexia partidaria do PP, que decidiu convocar plenos para o mesmo día alí onde ten alcaldías na provincia de Lugo.
Tamén indicamos que renunciamos ás asistencias a este pleno extraordinario - igual que o resto da corporación -.

A nosa posición no pleno foi a abstención porque, efectivamente, o plan é discriminatorio con moitos concellos da provincia, pero está pensado para compensar a discriminación que a Xunta do PP efectúa co reparto dos obradoiros de emprego. Particularmente, este requisito que deben cumplir os concellos para acollerse ao plan: "Que no período comprendido entre o ano 2010 incluído e o ano 2013 non funcionaran, ou empecen a funcionar, escolas obradoiros ou obradoiros de emprego, de xeito individual ou conxunta con outros concellos, segundo os datos publicados pola Consellería de Traballo e Benestar."

É dicir: despropósito por despropósito. O reparto partidario dos recursos das institucións é a tónica xeral e o PP foi quen o practicou durante todos os anos que gobernou na Xunta e na Deputación Provincial de Lugo, repartindo fondos e axudas de xeito caciquil.

Por parte do PP, presentar esta proposta apelando á xustiza e á preocupación polos parados e paradas da provincia é hipócrita por canto se trata dun partido que recorta en promoción de emprego, que aprobou unha reforma laboral lesiva para os dereitos da clase traballadora e unha reforma local que vai destruír empregos sociais.

Saudamos o anuncio do PP de Sober de insumisión ante normas inxustas - ao pedir igual a axuda aínda sabendo que o concello non pode optar - pero lamentamos que isto non se faga cando quen perpetra as inxustizas é o propio PP.

Lembramos que o problema fundamental é que non se adican fondos para políticas activas de emprego nin hai plan algún de activación da economía debido á sumisión do PP aos poderes financeiros internacionais. Pese a que se anunciou no pleno un plan de emprego local para 2014 por parte da alcaldía, os recursos que se adiquen a este han ser limitados, pois a suxeición ao teito de gasto limita a autonomía municipal á hora de elaborar os Orzamentos.

A proposta foi aprobada cos votos a favor do PP, en contra do PSOE e abstención de BNG e concelleira non adscrita Paula Vázquez Verao.

No hay comentarios:

Publicar un comentario