lunes, 14 de julio de 2014

Moción contra o Tratado Transatlántico de Comercio e Investimento: na defensa dos servizos públicos!


Audio aquí
Defensa da moción:


O Tratado Trasaltántico de Comercio e Inversións entre os EEUU e a UE é, claramente, unha estratexia para maximizar os beneficios empresariais a costa das nosas vidas.
Negociado en secreto, mesmo o negociador do tratado pola parte europea afirmou nunha carta aos negociadores por parte dos EEUU que os documentos terían un carácter secreto durante 30 anos. Só coñecemos borradores de documentos grazas a filtracións de grupos políticos ou organizacións da sociedade civil.
Tanto secretismo, que vulnera as propias normas da UE (a regra 1049/2001, que obriga ás institucións europeas a facer públicos os seus documentos), só se entende porque o acordo comercial é lesivo para a gran maioría da poboación e quérese así furtar o debate á opinión pública.

A aplicación do tratado afectará á vida cotiá de millóns de persoas de Europa, que nos veremos afectadas pola chamada “armonización da regulación comercial”, que supón igualar por abaixo os estándares laborais, de calidade, protección social e medioambiental. A UE – con regulacións comerciais máis proteccionistas dos dereitos sociais e do medio ambiente e a saúde - igualaríase aos EEUU rebaixando estas esixencias. Así, permitiríase o fracking (extracción de gas e petróleo do leito dos ríos), habería maior permisividade cos tranxénicos, maior permisividade coa utilización de produtos químicos, menor protección laboral (os EEUU teñen unha lexislación antisindical), haberá un maior control da información na Rede.
Ademais, a entrada de produtos agrarios estadounidenses – moi subsidiados – fundiría a agricultura de países coma Galiza. Do mesmo xeito, a concentración do capital de da produción terá efectos devastadores para o tecido industrial das periferias como Galiza.

Unha das cláusulas máis preocupantes é a de protección dos inversores estranxeiros (o ISDS), que supón que haberá tribunais internacionais de arbitraxe (sen control democrático) aos que poderán acudir as multinacionais para denunciar aos Estados cando consideren que os seus gobernos aproban leis contrarias aos seus beneficios empresariais (os presentes ou os futuros).
O tratado é tamén unha ameaza contra os servizos públicos, considerados polas grandes multinacionais nichos de negocio que deben ser privatizados.
Este tratado supón un atentado á democracia, ao Estado de dereito xurdido da Revolución Francesa: por riba das constitucións dos estados situarase o dereito privado das grandes multinacionais. É un ataque á soberanía popular.

O TTIP véndese con falsas promesas de emprego, cando é notorio que, de crearse emprego se fará con peores condicións. Cando se asinou o ALCA tamén se pometeran 20 m de postos de traballo, pero o resultado foi que se destruíu máis dun millón.

Para entrar en vigor, o TTIP deberá ser aprobado polo Parlamento Europeo e ratificado polos Esyados membros, co cal, abrir o debate social sobre este tema (como facemos con esta moción) é necesario para que a cidadanía saibamos que nos xogamos.

MOCIÓN que presenta a concelleira non adscrita, Paula Vázquez Verao, diante do Concello-Pleno de Sober para a declaración de Sober como Municipio oposto á aplicación do Tratado Transatlántico de Comercio e Investimento (TTIP).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Unión Europea (UE) e os Estados Unidos de América (EUA) están a negociar, de costas á cidadanía e aos seus representantes políticos (parlamentos nacionais e europeo), un amplo acordo de liberalización de comercio e investimentos que representa un serio perigo para a democracia e a debida protección dos dereitos laborais, medioambientais e de saúde, e antepón o interese comercial dos investidores e empresas transnacionais (ETN) ao interese xeral.
O TTIP, ao perseguir a liberalización total dos servizos públicos e a apertura de prestación destes ás ETN e mais ás compras e licitacións de bens e servizos das Administracións Públicas, pon en perigo todos os servizos públicos e as compras públicas, en todos os niveis de poder, e compromete a habilidade das representantes elixidas para administraren libremente as súas comunidades locais e promoveren a industria, o emprego e iniciativas locais.
Este Tratado afondará nas reformas lexislativas que, alén das privatizacións, en materia de contratación pública conduciron a que as diferentes administracións non poidan introducir cuestións sociais ou xeográficas entre os criterios de adxudicación.
Deste xeito, as leis do comercio prevalecen sobre calquera outra consideración social e ignoran calquera lexislación continental, nacional, rexional ou local. As comunidades locais atópanse elas mesmas dominadas por axustes estruturais restritivos debidos aos acordos e ás políticas de libre comercio e de protección do investidor. Esta lóxica desmantela os servizos públicos e suprime a liberdade dos poderes locais para fornecer os servizos públicos e satisfacer as necesidades sociais das súas poboacións, atendendo a políticas e plans de desenvolvemento industrial e de fomento da industria e emprego locais .
As Administracións Locais:
 • ao estaren preto das necesidades dos seus pobos, teñen o deber de inxerencia respecto do que trama o TTIP e un deber de resposta, se non queren verse acusadas de non axudar á poboación e ao planeta en perigo;
 • sendo as canles adecuadas para promover os servizos públicos e a industria e emprego locais, esfórzanse para a súa promoción como resposta ao interese común;
 • están obrigadas a resolver os retos sociais, económicos e medioambientais e, conseguintemente, a defender a universalidade dos servizos públicos e a protección da cidadanía .
As colectividades locais desexan ampliar o debate público e democrático sobre o que está verdadeiramente en xogo tras este Acordo e a sorte que correrán os servizos e compras públicos:
 • o comercio e o investimento soamente poden conducir a intercambios económica e socialmente beneficiosos se respectan as necesidades humanas en todo lugar e non se basean unicamente no beneficio dos especuladores financeiros e das empresas multinacionais;
 • a eliminación programada e progresiva dos servizos públicos é ao mesmo tempo a eliminación programada e progresiva da solidariedade e a democracia;
 • a apertura máxima dos servizos e as compras públicas á competencia produce efectos contraproducentes en canto á súa accesibilidade, a súa calidade e o seu custo;
 • os dereitos sociais son dereitos inalienables, polo que non poden depender exclusivamente da lóxica do mercado;
 • só a existencia diversificada de servizos públicos socialmente útiles permite asegurar unha calidade de vida digna para todos e en todas partes, en estreito nexo co exercicio real da democracia;
 • o control público debe preservarse para garantir o acceso aos bens comúns e á creación de novos servizos públicos e tamén para favorecer a industria e emprego locais.
Por todo iso, proponse o seguinte ACORDO
1. Declarar o Concello de Sober como Municipio insubmiso e oposto ao TTIP, defensor dos servizos públicos básicos para a solidariedade e a redistribución social.
2.Instar á Xunta de Galicia a que tome posición contra o TTIP e demande a suspensión das negociacións.
3. Solicitar do Ministerio de Administracións Públicas o seu apoio a todas as iniciativas dirixidas a manter o carácter público dos chamados servizos socialmente útiles.
4. Solicitar do Ministerio de Economía a suspensión das negociacións do TTIP.
En Sober, a 14 de xullo de 2014.
Asdo. Paula Vázquez Verao.

2 comentarios:

 1. La sanidad de “todo a cien” de Cospedal provoca un nuevo muerto y aluvión de denuncias
  Un infartado fallece tras esperar 20 minutos a que un médico le atendiera. Los sindicatos llevan a los tribunales el “low cost” sanitario


  Suma y sigue: Al menos cinco personas han muerto ya en Castilla-La Mancha esperando a ser atendidas por un equipo médico que nunca llegó; bien en el servicio de urgencias de los “pasillos del infierno” del hospital toledano “Virgen de la Salud”, bien a las puertas de un centro de salud donde un infartado agonizó sin que los profesionales que estaban dentro le prestaran la debida ayuda, según la denuncia de su mujer (ahora viuda). Y todo ello fruto de la sanidad de “todo a cien” que ha impuesto la presidenta de esta comunidad, María Dolores Cospedal, impertérrita ante estos numerosos casos, muchos de ellos ya en los tribunales.
  elplural.com

  ResponderEliminar
 2. José Manuel Barreiro: «Me vi con Tutor en el párking del aeropuerto, pero nada que ver con cobros de dinero»
  El portavoz del PP en el Senado asegura que el delegado de Vendex le reprochaba las críticas de su partido a la empresa
  CARLOS PUNZÓN
  La Voz 26 de junio de 2014

  ResponderEliminar