martes, 23 de septiembre de 2014

Nova petición para tratar no pleno de novembro sobre o Pazo de Sober

A oposición do Concello de Sober vén de entregar no rexistro municipal unha petición para seguir a tratar sobre a situación do hotel “Palacio de Sober” no pleno ordinario de novembro. 

O pleno de Sober, como órgano de representación democrática da cidadanía do Concello de Sober, é un ámbito onde debater sobre os problemas que afectan á xente de Sober, por exemplo, sobre a situación económica e as alternativas de emprego nunha comarca envellecida e con poucas oportunidades laborais. 

A situación do hotel Pazo de Sober, xa tratada nun pleno monográfico en setembro, é de interese para a cidadanía soberina e os axentes implicados no estado do proxecto empresarial son quen máis pode aportar a esclarecer sobre situación na que se atopa o hotel. 

Por iso, a través dunha moción conxunta dos grupos da oposición, pedimos ao pleno a adopción do seguinte acordo: 

- O Alcalde-Presidente do Concello de Sober incluirá na Orde do Día do vindeiro Pleno Ordinario de novembro un punto relativo á situación do Hotel “Palacio de Sober”. 

 - O Concello de Sober, a través da Xunta de Voceiros municipais, convidará ás partes implicadas a dita sesión plenaria: representante da Xunta de Galicia, representantes da empresa, sindicatos e/ou representantes dos/as traballadores/as. 

 Sober, 23 de setembro de 2014. 

A moción vai asinada polos voceiros e voceira dos grupos municipais da oposición. 

Os grupos municipais da oposición manteñen as demandas que cada un deles formularon no pleno monográfico sobre a situación do pazo de Sober, que se pode consultar aquí

Iñaki Rodríguez Pérez – PsdG 
Paula Vázquez Verao – Grupo non adscrito 
Óscar Alonso Díaz – BNG

No hay comentarios:

Publicar un comentario