miércoles, 24 de septiembre de 2014

Petición de sinalización de igrexas románicas e petróglifos de Sober


Pedimos a sinalización das igrexas de Pinol e Lobios e estudar unha solución para sinalizar e poder visitar os petróglifos de Proendos do entorno da igrexa, que actualmente non se poden visitar.

Sober é unha das poucas zonas do interior galego que conta cun conxunto importante de gravados rupestres descubertos e accesíbeis.

Están catalogadas unha vintena de penas con gravados prehistóricos e coñécese a existencia de varias penas máis.

Este conxunto de arte prehistórica recibe o interese das persoas visitantes do municipio, pero non son fáciles de atopar, pois só un deles – a Pena do Baldeiros – está sinalizada. 

O conxunto máis importante de petróglifos de Sober atópase en Proendos, onde se sitúan moi perto da igrexa parroquial tres penedas con insculturas: as dúas do Xestal – os motivos máis grandes coñecidos en Sober – e a do Pombal.

As tres penas están en fincas privadas, en mal estado de conservación, sen sinalización algunha e son inaccesíbeis a día de hoxe, habendo solucións sinxelas para poder visitalas, podendo, por exemplo, facer convenios de colaboración coas persoas propietarias das fincas e/ou colocar (no caso das penas do Xestal) uns pasos de acceso ao alto do muro pola parte exterior, de xeito que se poidan contemplar as penas dende o cima do muro. 

Ademais, Sober conta cun románico rural interesante do que ningunha igrexa, a diferencia doutras nos municipios veciños, ten panel explicativo.

O Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra financiou, para algunhas igrexas, a colocación de pequenos paneis de metacrilato cunha breve explicación sobre o monumento en galego, castelán e inglés. 


Tendo sido Sober recentemente declarado Concello de Interese Turístico é fundamental coidar a sinaléctica e a accesibilidade dos lugares de maior relevancia histórico-artística do municipio.

Ademais, o coñecemento do patrimonio propio é de gran interese social e cultural para a comunidade.

Por todo isto, proponse ao Pleno do Concello de Sober a adopción do seguinte ACORDO

1. O Concello de Sober solicitará do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra a colocación de paneis informativos nas igrexas románicas de Pinol e Lobios, revisando o Concello de Sober o texto de ditos paneis.

2. O Concello de Sober estudará e desenvolverá para a vindeira tempada turística a sinalización, adecuación do entorno e accesibilidade aos petróglifos do entorno da igrexa de Proendos.

3. O Concello de Sober colocará un panel informativo na parroquia de Proendos, perto da igrexa, indicando a sinalización e breve explicación dos principais fitos históricos: xacemento romano, petróglifos, igrexa e insculturas romanas visibles nos muros (inscultura do muro do camiño da igrexa, triskel do lugar de Proendos), canto menos, solicitando a colaboración das asociacións veciñais e culturais do municipio.
Sober, 23 de setembro de 2014.
Paula Vázquez Verao

No hay comentarios:

Publicar un comentario